Techni Ice       ECOPLAZ Insulator

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงาน ของ บริษัท เอ็นแน็กซัส (ประเทศไทย) จำกัด

99/34 หมู่ 5

ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร 74000

โทร: 098-924-2895, 098-245-1416 แฟ็กซ์ 02-116-6246

        หรือส่งข้อซักถามไปที่

        อีเมลล์: techniice@enaxus.com

        LINE ID: @techniice